Avbestillingspolicy

Covid-19 / Sykdom

Ved stenging som følge av føringer fra myndighetene, vil det gis mulighet for ombooking eller full refusjon. Hvis du blir satt i karantene eller opplever sykdom må dette tas med eget forsikringsselskap.

Vi forsøker på best mulig måte å være fleksible med frister i vår avbestillingspolicy; På Hove er det 14 dager frist på enkeltbookinger, og 60 dager før for større grupper som beslaglegger større deler av vår destinasjon.

For Telemark er det 60 dagers avbestilling for grupper i midtuke og for bookinger med 4 personer eller mindre i helg. Kan du ikke komme på grunn av lokale råd, påbud eller egen karantene eller mistanke om sykdom så må dette tas med forsikringsselskapet. Hele næringen er hardt rammet av Covid og vi kan dessverre ikke garantere refusjon eller ombooking på kort varsel.

Avbestillingspolicy

Enkeltbookinger Hove

Avtale mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Ved booking for inntil 10 personer må hele beløpet betales på forhånd ved bekreftet bestilling. Kunder har mulighet til å avbestille oppholdet og få refundert pengene inntil 14 dager før avtalt ankomstdato mot et avbestillingsgebyr på kr 400. Dersom ordren blir avbestilt senere enn 14 dager før avtalt ankomstdato, vil kunden ikke få refundert innbetalingen, og det er heller ikke mulig å flytte ordren til en annen dato. Avbestilling må skje ved e-post, og avbestillingsdato regnes som den dato avbestillingen kommer Canvas Hove i hende. Dette gjelder også dersom det oppstår sykdom eller karantene blant reisefølge.

Canvas Hove kan ikke påvirke værforholdene. Dersom vær eller andre uforutsette hendelser gjør at Canvas Hove ikke har mulighet til å arrangere en forhåndsbestilt aktivitet, vil deltaker få mulighet til å gjennomføre aktiviteten på et senere tidspunkt, gjennomføre en annen aktivitet eller mulighet til refusjon av en eventuell forhåndsbetaling av aktiviteten / eller mulighet for å få refundert forhåndsbetalt beløp.

Avbestillingspolicy

Enkeltbookinger Telemark

For grupper over 4 personer betales depositum på 20% i stedet. Resten forfaller 60 dager før ankomst. Hvis det er mindre enn 60 dager til ankomst faktureres hele beløpet.

Vi er et lite hotell og hos oss booker mange opptil et år i forveien.

Ved avbestilling mer enn 60 dager før ankomst betales NOK 400 i avbestillingsgebyr
Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager før ankomst tilbakebetales 50 % av beløpet
Ved avbestilling mindre enn 30 dager før ankomst tilbakebetales ikke beløpet

Ved avbestilling og videresalg betales NOK 1000 i gebyr

Gavekort refunderes ikke og har varighet på 1 år

For grupper over 4 personer er ikke avbestilling mulig, men vi er behjelpelig med ombooking eller videresalg av plassen etter avtale og ved tilgjengelighet.

Vi anbefaler avbestillingsforsikring i tilfelle plutselig sykdom.

Leie av sykkel koster kr 950 pr dag og betales ved utsjekk. Oppgi høyde og vekt ved innsjekk som dere får informasjon om når det nærmer seg, så setter vi den opp til deg på forhånd.

Force majeure

Canvas Hotels er ikke erstatningspliktig for opphold forhindret eller avbrutt på grunn av force majeure (naturkatastrofe, streik, krigshandlinger, opptøyer eller lignende)

Ved stenging som følge av føringer fra myndighetene, vil det gis mulighet for ombooking eller refusjon. Hvis deltakere i gruppen blir satt i karantene eller opplever sykdom, må dette dessverre tas mot eget forsikringsselskap.

Canvas Hotels kan ikke påvirke værforholdene. Dersom vær eller andre uforutsette hendelser gjør at Canvas Hotels ikke har mulighet til å arrangere en forhåndsbestilt aktivitet, vil deltaker få mulighet til å gjennomføre aktiviteten til et annet tidspunkt, gjennomføre en annen aktivitet eller mulighet til refusjon av en eventuelt forhåndsbetalt aktivitet.

Avbestillingspolicy

Grupper Canvas Hove

For lenger opphold og grupper med 10 personer eller flere, vil 20% av betalingen faktureres ved bekreftelse av bestillingen, og resterende beløp faktureres 60 dager før ankomst.

Bookinger kan avbestilles inntil 60 dager før ankomst mot et avbestillingsgebyr på kr 500, men forskudd vil ikke refunderes. Avbestillinger som gjøres senere enn 60 dager før ankomst vil ikke refunderes og ordren må betales i sin helhet. Gruppen kan redusere deltakerantallet kostnadsfritt med inntil 10% eller etter særskilt avtale, frem til 14 dager før ankomstdato.

Dersom det i gruppens avtalte totalpris inngår rabatter eller avslag knyttet opp mot et minste deltakerantall, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom antall deltakere reduseres til under minimumsantallet av deltakere som avtalen bygger på. Dersom en slik delvis avbestilling gjøres, skal Canvas Hove refundere den avtalte/betalte prisen forholdsmessig etter antall deltakere bestillingen gjelder, og kan eventuelt kreve inn en merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, for de gjenværende deltakerne.

Avbestillingspolicy

Grupper Canvas Telemark

Tilbudet er gyldig i en uke fra dagens dato hvis ikke annet er avtalt. Når dere bekrefter oppholdet sendes faktura på 20% av oppholdets pris som betales som bekreftelse hvis det er mer enn 60 dager til oppholdet. Hele beløpet forfaller 60 dager før ankomst.

Opphold i midtuke kan avbestilles i sin helhet 60 dager før ankomst. Etter dette ansees oppholdet for endelig bekreftet og restbeløpet forfaller. Innbetalte beløp refunderes normalt ikke. Bookingen kan flyttes etter avtale. For helger er det ikke mulig å avbestille, men vi kan hjelpe til med å videreselge plassene hvis dere avbestiller i god tid.

Det gjelder følgende regler for endring av antall deltagere: 4 uker før ankomst: Reduksjon på 2 deltagere av det opprinnelig bestilte antallet uten økonomiske konsekvenser. 2 uker før ankomst: Reduksjon på 1 deltager uten økonomiske konsekvenser. Det kan ikke foretas reduksjoner i antall rom senere enn 1 uke før ankomst.

For midtukeopplegg kreves 14 personer minimum for 2-dagers opplegg, 16 personer for en natts-opplegg. (Eller betaling for tilsvarende)